Συνάντηση Ιατρού και Ασθενή

Έναρξη: 27 Ιανουαρίου2022
Λήξη: 29 Δεκεμβρίου 2022
Πόλη: Αθήνα
Τοποθεσία: Διαδικτυακή Διεξαγωγή

Πληροφορίες & Πρόγραμμα Φόρμα Εγγραφής Live On Demand