Σκοποί του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισμού είναι:

  • Η προαγωγή της έρευνας που συμβάλει στην πρόληψη, διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών νοσημάτων .
  • Την συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μελών του, αλλά και διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.
  • Την διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως ανακοινώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων ελληνικών η διεθνών με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του Ινστιτούτου.
  • Την προώθηση κοινών ερευνητικών πρωτοκόλλων μεταξύ των μελών του αλλά και άλλων επιστημονικών σωματείων ή Νοσοκομείων της Ελλάδος και του εξωτερικού, με αντικείμενο τα καρδιομεταβολικά νοσήματα.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με οργανισμούς με παρόμοιο αντικείμενο ενασχόλησης για την προαγωγή καλύτερων υπηρεσιών
  • Ενημέρωση Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και εκπαίδευση νέων συναδέλφων, μέσω ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα διοργανώνει το Ινστιτούτο
  • Ενημέρωση του μη ιατρικού κοινού μέσω αρθρογραφίας και video για θέματα και απορίες που τους απασχολούν
  • Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών νοσημάτων.