Ο Ιγνάτιος Οικονομίδης, Γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισμού, μας ενημερώνει για τους σκοπούς του Ελ.Ι.Καρδ.Μετ.