Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισμού, Ηλίας Τσούγκος, μας ενημερώνει για τους σκοπούς του Ελ.Ι.Καρδ.Μετ.