Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισμού, Ηλίας Τσούγκος, μας ενημερώνει για τους σκοπούς του Ελ.Ι.Καρδ.Μετ.

Η Βάϊα Λαμπαδιάρη, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισμού, μας ενημερώνει για τους σκοπούς του Ελ.Ι.Καρδ.Μετ.

Ο Ιγνάτιος Οικονομίδης, Γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισμού, μας ενημερώνει για τους σκοπούς του Ελ.Ι.Καρδ.Μετ.